Wat is bewindvoering

 

Bewindvoering is een maatregel van de Kantonrechter waarbij het financiële beheer van geld en goederen van een persoon door een bewindvoerder wordt overgenomen.

Schuldsanering wordt niet door de bewindvoerder gedaan, althans niet in eerste instantie.

 

 

 Waarom wordt onderbewindstelling ingesteld

 

Onderbewindstelling wordt ingesteld ter voorkoming of verergering van financiële problemen bij personen en ter voorkoming van het veroorzaken van financiële problemen door deze personen bij anderen.

 

 Wanneer wordt onderbewindstelling ingesteld

 

Onderbewindstelling wordt ingesteld bij diegenen die niet of niet meer zelf hun financiële zaken op orde kunnen houden.

 

 Hoe wordt onderbewindstelling ingesteld

 

Onderbewindstelling wordt ingesteld door dit aan te vragen bij de Rechtbank.